Όροι και Προϋποθέσεις

Καλώς ορίσατε

στους ιστότοπους www.auradavita.gr και www.auradavita.com που αποτελούν το ηλεκτρονικό κατάστημα παρουσίασης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου, της ελληνικής επιχείρησης Aura da Vita (αύρα ζωής) με έδρα την Σκιάθο, στην οδό Πανωρα και τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 2427023301 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@auradavita.gr

Πριν

εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε ή/και προβείτε σε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου στους ιστότοπους www.auradavita.gr καιwww.auradavita.com σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά στο σύνολο τους, τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις συναλλαγών, που διέπουν την χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων και εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας.  Βεβαιωθείτε ότι τους έχετε κατανοήσει πλήρως και συμφωνείτε με αυτούς στο σύνολο τους χωρίς καμία εξαίρεση, διότι η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στις άνω ιστοσελίδες συνεπάγεται την ρητή, πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.
 

Σε περίπτωση

που κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, οφείλει να απέχει από κάθε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου των ιστοσελίδωνwww.auradavita.gr και www.auradavita.com
 
Σημείωση: Παρακαλούμε οι επισκέπτες/χρήστες να ελέγχουν το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Ακόμα και μετά τις όποιες αλλαγές, η εξακολούθηση χρήσης των παραπάνω ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους των επισκεπτών/χρηστών, αποδοχή αυτών των όρων, χωρίς καμία εξαίρεση.
 

Όροι χρήσης

 
Τροποποίηση όρων χρήσης και συναλλαγών
Οι ιστότοποι www.auradavita.gr και www.auradavita.com διατηρούν το δικαίωμα, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς καμιά προειδοποίηση, να προβαίνουν μονομερώς, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τα συναλλακτικά ήθη,  σε τροποποίηση ή ανανέωση των παρόντων όρων και των προϋποθέσεων των συναλλαγών, που διεκπεραιώνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, με γραπτή ενημέρωση των Όρων χρήσης. Οι τροποποιημένοι όροι αρχίζουν να ισχύουν από την ημερομηνία εμφάνισής τους στις παρούσες ιστοσελίδες. Οι επισκέπτες/χρήστες είναι υπόχρεοι, κάθε φορά που κάνουν χρήση αυτών των ιστοσελίδων να ενημερώνονται για τους ισχύοντες Όρους χρήσης.
 
Λειτουργία / Πρόσβαση της ιστοσελίδας
Οι ιστότοποι www.auradavita.gr και www.auradavita.com  δεν φέρουν καμιά ευθύνη για, και δεν παρέχουν καμία εγγύηση όσον αφορά στην πρόσβαση, την ταχύτητα, την διαθεσιμότητα τους και την απρόσκοπτη λειτουργία τους και επιφυλλάσονται ρητώς του δικαιώματος τους να τροποποιούν, να συμπληρώνουν ή και να διακόπτουν με ή και χωρίς προειδοποίηση, προσωρινώς ή και μόνιμα, ολόκληρο ή οποιοδήποτε τμήμα τους. Συμφωνείτε ότι η auradavita.gr δεν φέρει καμιά ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε άλλον για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των ιστοτόπων ή μέρος αυτών.
 
Υποχρεώσεις -Ευθύνη Χρηστών
Απαγορεύεται ρητά η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος για σκοπούς άλλους από την ηλεκτρονική αγορά προϊόντων της επιχείρησης, από οποιοδήποτε χρήστη.

Οι χρήστες και επισκέπτες των ιστότοπων www.auradavita.gr και www.auradavita.comκατά την χρήση και την πρόσβαση τους σε αυτούς :
  • Οφείλουν να ενεργούν πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη
  • Δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις των ιστοσελίδων, του περιεχομένου τους ή των υπηρεσιών που περιέχονται σε αυτές και
  • Δεν επιτρέπεται να βλάπτουν με οποιονδήποτε τρόπο την ακεραιότητα ή λειτουργία αυτών
  • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα ονόματα ‘’Auradavita’’ και ΄΄αύρα ζωής΄΄, το εμπορικό σήμα, το λογότυπο, τα σχέδια, τα συνθήματα για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της επιχείρησης Aura da Vita.
  • Συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν καμιά αυτόματη συσκευή ή χειροκίνητη διαδικασία για να παρακολουθήσουν ή να αντιγράψουν τις ιστοσελίδες μας ή το περιεχόμενο τους
  • Συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή τακτική προκειμένου να παρέμβουν ή να επιχειρήσουν να παρέμβουν στην ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε συναλλαγή διεξάγεται και 
  • Συμφωνούν ότι δεν θα προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει αδικαιολόγητο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας 
  • Σε διαφορετική περίπτωση θα καθίστανται υπεύθυνοι για όλες τις ζημίες και απώλειες που θα προκληθούν εξ αυτού του λόγου στους ιστότοπουςwww.auradavita.gr και www.auradavita.com

 

Επιπλέον οι χρήστες αποδέχονται και δεσμεύονται, ότι θα συμμορφώνονται πλήρως με τους Όρους χρήσης των ιστότοπων και δεν θα χρησιμοποιήσουν τους παραπάνω ιστότοπους και  το ηλεκτρονικό κατάστημα μας: 
  • για αποστολή ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, προσβλητικού, άσεμνου, δυσφημιστικού ή συκοφαντικού περιεχομένου, περιεχομένου που δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις και

για αποστολή ή μετάδοση ή αντιγραφή με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης από το νόμο, ή που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων
για αποστολή ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που χρησιμοποιούνται με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών

  • για αποστολή ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου που ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών

 
Τέλος οι χρήστες/επισκέπτες:
ευθύνονται για την ορθότητα των ατομικών στοιχείων τους που έχουν δηλώσει και δηλώνουν ότι είναι αληθή  και
συμφωνούν με τους όρους ανάληψης μεταφοράς από την εταιρία που θα μεταφέρει τα προϊόντα που έχουν αγοράσει
με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών
 
Περιορισμός Ευθύνης – Αποποίηση Εγγυήσεων
Ο ιστότοπος και το περιεχόμενο του www.auradavita.gr  παρέχεται ‘’ως έχει’’ ("as is")  και ‘’ως διατίθεται’’ ("as available") και χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή σιωπηρή οποιοδήποτε είδους. Ο χρήστης επισκέπτεται και κάνει χρήση της ιστοσελίδας με αποκλειστικά δική του ευθύνη, λαμβάνοντας γνώση των παρόντων όρων και αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για οποιοδήποτε κίνδυνο και ζημία προκύψει από την χρήση ή μη χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της. Σε κάθε περίπτωση, αποκλειστικός υπεύθυνος, για ζημίες οποιασδήποτε μορφής προκύψουν από την επίσκεψη/χρήση της ιστοσελίδας, ζημιές σε λογισμικό ή και υλικό και για την επανόρθωση αυτών (συμπεριλαμβανομένου και του οικονομικού κόστους) είναι ο χρήστης και σε καμιά περίπτωση η www.auradavita.gr , την οποία ο χρήστης απαλλάσσει ρητά με την αποδοχή των παρόντων όρων. Στον όρο αυτό συμπεριλαμβάνονται χωρίς να περιορίζονται, άμεσες και έμμεσες, τυχαίες, ποινικές και επακόλουθες ζημιές, συμπεριλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης.
Η www.auradavita.gr αποποιείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε ευθύνη ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των ευθυνών εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας προϊόντος για συγκεκριμένο σκοπό.
H www.auradavita.gr δηλώνει ότι για την συνεχή, ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία της θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ωστόσο ουδεμία εγγύηση άμεση ή έμμεση, δύναται να παρέχει ως προς την αδιάκοπη και εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας και διάθεση του περιεχομένου της, ούτε ως προς την αρτιότητα του περιεχομένου και την ακρίβεια, εγκυρότητα, επικαιρότητα, ορθότητα των πληροφοριών, ούτε υπόσχεται άμεσα ή έμμεσα ότι η ιστοσελίδα θα είναι συνεχώς πλήρης, ενημερωμένη και θα διορθώνεται, σε περίπτωση σφαλμάτων.
Ομοίως, η επιχείρηση παρόλο που καταβάλλει κάθε προσπάθεια για αποκλεισμό ιών και επιζήμιων στοιχείων, δεν εγγυάται ότι η λειτουργία και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, οι διακομιστές που χρησιμοποιούνται για την μετάδοση του περιεχομένου της, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που θα λαμβάνει ο πελάτης, καθώς και οι τρίτες ιστοσελίδες με τις οποίες τυχόν συνδέεται, θα είναι απαλλαγμένες από σφάλματα, ιούς και παρόμοια επιζήμια στοιχεία και δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα πρόσβασης χρηστών κατά την προσπάθεια τους να επισκεφτούν και να χρησιμοποιήσουν τον ιστότοπο.
Η www.auradavita.gr  δεν δύναται να εγγυηθεί για την διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων, δεσμεύεται όμως για έγκαιρη ενημέρωση του πελάτη σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας. Η επιχείρηση έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει και να μην εκτελέσει κάποια παραγγελία σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν για οποιοδήποτε λόγο, εάν δε, έχει εισπραχθεί ήδη το τίμημα, η www.auradavita.grδεσμεύεται να το επιστρέψει με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη, διευκρινίζεται δε, ότι ο πελάτης και ο δικαιούχους του τραπεζικού λογαριασμού πρέπει να είναι το ίδιο και το αυτό  πρόσωπο.
Επιπλέον, η www.auradavita.gr ευθύνεται μόνο για βαριά αμέλεια και δόλο σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων.
Κανείς από την auradavita.gr, αλλά και από όσους συμμετείχαν στην ολοκλήρωση της ιστοσελίδας, στον σχεδιασμό, την δημιουργία και διάθεση της ιστοσελίδας και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημιά προκύψει στο χρήστη ή/και σε τρίτους, από οποιαδήποτε χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτής της ιστοσελίδας, ούτε ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα, μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της.
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι ίδιοι οι ιστότοποι www.auradavita.gr και www.auradavita.com , ο σχεδιασμός και όλα τα περιεχόμενα τους, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κειμένων, αρχείων, εικόνων,  γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, σκίτσων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και η γενική εικόνα των ιστοσελίδων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ‘’Aura da Vita’’- με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα και κατοχυρωμένα δικαιώματα τρίτων- και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας του ελληνικού, ευρωπαϊκού ή/και διεθνούς δικαίου.
Απαγορεύεται ρητά,  η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, μετάδοση, πώληση, μεταπώληση, έκδοση, φόρτωση (download) διανομή, τροποποίηση, των περιεχομένων των παραπάνω ιστότοπων στο σύνολο τους, τμηματικά ή περιληπτικά, καθώς και η οποιαδήποτε άλλη χρήση  των περιεχομένων για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της ‘’Aura da Vita’’ ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.
Τα ονόματα, λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που περιέχονται και αντιπροσωπεύουν τους ιστότοπους www.auradavita.gr και www.auradavita.comείναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης ‘’Aura da Vita’’ ή / και του ηλεκτρονικού καταστήματός της και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της, προστατεύονται δε από τους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που δεν ανήκουν στη Aura da Vita και εμφανίζονται στους ιστότοπους της, ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση όλων των ονομάτων, λογότυπων, εμπορικών σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων στους παραπάνω ιστότοπους δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
 
Προσωπικά Δεδομένα και ασφάλεια συναλλαγών 
Η auradavita.gr έχει βασική αρχή τη διασφάλιση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων όλων των χρηστών της ιστοσελίδας της. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την Πολιτική Ιδιωτικότητας και Απορρήτου και την ασφάλεια συναλλαγών ανατρέξτε στην αντίστοιχη παράγραφο που υπάρχει στο τέλος της αρχικής σελίδας του ιστότοπου.
 
Παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα
Κύριο μέλημα μας είναι να παρέχουμε καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Καταβάλλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρες, έγκυρο και ακριβές γίνεται όσον αφορά στις περιγραφές των προϊόντων, των βασικών χαρακτηριστικών τους, των φωτογραφιών τους, της διαθεσιμότητας και της τιμής τους παρ΄όλα αυτά, και στα πλαίσια της καλής πίστης δεν ευθυνόμαστε και δεν δεσμευόμαστε για τεχνικά και τυπογραφικά λάθη που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω πιθανών διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από λόγους ανωτέρας βίας, ούτε για τυχόν λάθη εκ παραδρομής κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο σύστημα που αφορούν σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες, τιμές και διαθεσιμότητα των προϊόντων. Σε περίπτωση που ένα προϊόν φέρεται διαθέσιμο ενώ δεν είναι, η επιχείρηση υποχρεούται να ενημερώσει τον χρήστη και να διακόψει την πώληση. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.
Επιπλέον, εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν διατίθεται σε ασυνήθιστα υψηλή ή χαμηλή τιμή ή με ασυνήθιστα χαρακτηριστικά, σας συνιστούμε για την δική σας ασφάλεια πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του, να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο 2427023301 ή με e-mail στο info@auradavita.gr
Η www.auradavita.gr  αποποιείται όλες τις ευθύνες από κοινού και εις ολόκληρον, που σχετίζονται με οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ των περιγραφών και εικόνων των προϊόντων με τα πραγματικά προϊόντα που προσφέρει ή διατίθενται. Παρ΄όλη την προσπάθεια μας ώστε οι φωτογραφίες των προϊόντων να αποτυπώνουν με ακρίβεια τα προϊόντα, κατανοείτε ότι είναι δυνατόν να υπάρχει κάποια απόκλιση χρωμάτων στις φωτογραφίες των προϊόντων στον υπολογιστή από την πραγματικότητα και ότι ορισμένα προϊόντα μπορεί να εμφανίζονται ελαφρώς διαφορετικά πχ στο μέγεθος, χρώμα κτλ. Δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να εγγυηθούμε ότι τα χρώματα στις φωτογραφίες των προϊόντων όσο και οι περιγραφές τους ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που υπάρχει στον ιστότοπο είναι πάντα πλήρη, ακριβή, αξιόπιστα και ενημερωμένα ή ότι δεν περιέχουν λάθη.
Περαιτέρω, η επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ανακρίβεια τεχνικών πληροφοριών και χαρακτηριστικών των προϊόντων, η οποία οφείλεται σε σφάλμα της εταιρίας παραγωγής τους. Ειδικότερα, η επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για λανθασμένα ή/και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα των προμηθευτών της. Η σχετική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τις εταιρείες που διαθέτουν τα προϊόντα τους στο εμπόριο.
Αποκλείονται εν γένει, αξιώσεις αποζημίωσης λόγω αστικής ευθύνης εναντίον της επιχείρησης, οι οποίες αφορούν σε υλικές ή ηθικές βλάβες που έχουν προκληθεί από τη χρήση ή τη μη χρήση των αναφερόμενων πληροφοριών ή/και τη χρήση ανακριβών και ελλιπών πληροφοριών, εφόσον δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία σχετική υποχρέωση για κάλυψη αστικής ευθύνης. Για την επιλογή και αγορά ενός προϊόντος και για την καταλληλότητά του για τους σκοπούς ή εφαρμογές για το οποίο επιλέχθηκε, ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο χρήστης/πελάτης.
Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα στοιχεία, τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.
 
Εγγύηση
Η εγγύηση των προϊόντων επιβαρύνει τις ίδιες τις εταιρείες παραγωγής και διάθεσης και όχι την www.auradavita.gr ,κατά συνέπεια η εταιρία μας δε δίνει οποιαδήποτε εγγύηση για τα αντικείμενα που εμπορεύεται. Η εγγύηση των εταιρειών καλύπτει μόνο κατασκευαστικά σφάλματα και όχι βλάβες που προκλήθηκαν από άλλες αιτίες που δεν έχουν σχέση με τη παραγωγή των προϊόντων ( π.χ. ατύχημα, κακή χρήση, κακή συντήρηση, υγρασία κ.λ.π.)
 
Ακρίβεια και Ευθύνη Πληροφοριών Τρίτων
Το www.auradavita.gr δύναται να παραθέτει κάποια στοιχεία, έρευνες, νέα, ιστορίες, φωτογραφίες, γνώμες, στατιστικές  ή άλλες πληροφορίες (συλλογικά ‘’Πληροφορίες’’, που έχουν ληφθεί από άλλες υπηρεσίες, φορείς ή/και ιδιώτες (συλλογικά πάροχοι πληροφοριών). Η ακρίβεια, η πληρότητα, ή η ορθή ακολουθία των πληροφοριών αυτών, δεν είναι δυνατόν να πιστοποιηθεί από εμάς και δεν φέρουμε ευθύνη για αυτές τις πληροφορίες. Συμφωνείτε ότι, για οποιοδήποτε απόφαση ελήφθη ή ενέργεια πραγματοποιήθηκε από εσάς και στηρίχτηκε σε αυτές τις πληροφορίες, δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε η auradavita.gr, ούτε οι πάροχοι και πομποί πληροφοριών. Επιπρόσθετα, καταλαβαίνετε ότι ουδεμία από εκ των πληροφοριών που παραθέτονται μέσω του ιστότοπου, αποτελεί σύσταση, προτροπή ή συμβουλή προκειμένου προβείτε ή όχι σε μια συγκεκριμένη ενέργεια.
 
Τιμές Προϊόντων – Πολιτική Προσφορών
‘Ολες οι τιμές προϊόντων που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%. Οι τιμές αφορούν ποσότητες οι οποίες υπάρχουν σε απόθεμα. Σε περίπτωση προπαραγγελίας και αν υπάρξει αλλαγή στην τιμή η επιχείρηση οφείλη να ενημερώσει τον πελάτη εγκαίρως.
Οι αναγραφόμενες τιμές και τυχόν προσφορές ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι προσφορές είναι διαθέσιμες μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σε περίπτωση προϊόντων προσφοράς με μικρή ή περιορισμένη διαθεσιμότητα (η προσφορά σε αυτή την περίπτωση θα φέρει ένδειξη ‘’προσφορά περιορισμένων τεμαχίων’’) το auradavita.gr διατηρεί εύλογο δικαίωμα οι αντίστοιχες παραγγελίες να διεκπεραιώνονται με βάση το κριτήριο της ικανοποίησης όσο το δυνατόν περισσότερων πελατών, δηλαδή τα τεμάχια προσφοράς να διοχετεύονται σε παραγγελίες διαφορετικών πελατών και ο μέγιστος αριθμός προϊόντων προσφοράς λίγων τεμαχίων ανά πελάτη να ορίζεται ανά περίπτωση προσφοράς από 1 έως 3 τεμάχια.
Οι www.auradavita.gr  και www.auradavita.com, διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν τις τιμές των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση, δεσμεύονται όμως να διεκπαιρεώνουν τις παραγγελίες με τις τιμές που ήταν σε ισχύ κατά τον χρόνο της παραγγελίας.
 
Ενημερωτικά e-mail (newsletters)
Η www.auradavita.gr  παρέχει την δυνατότητα, σε χρήστες που επιλέγουν την υπηρεσία και για όσο χρόνο το επιθυμούν, αποστολής ενημερώσεων με τη μορφή email ανά τακτά χρονικά διαστήματα με νέες πληροφορίες, προϊόντα και προσφορές. Αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση και εύρυθμη παράδοση τους, δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους. Ελέγχετε τακτικά την ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam folder) και αν αποθηκεύονται εκεί παρακαλούμε μεταφέρετέ τα στην εισερχόμενη αλληλογραφία ώστε η διεύθυνση αποστολής μας να μπει στη λίστα με τους ασφαλείς αποστολείς.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διακόψετε την παροχής της υπηρεσίας ενημέρωσης, ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων μυνημάτων τηςwww.auradavita.gr , μπορείτε να διαγραφείτε από την υπηρεσία χρησιμοποιώντας το Unsubscribe του Newsletter.
Η www.auradavita.gr δηλώνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία εφόσον οι χρήστες αιτηθούν την διακοπή της.
 
Ιστοσελίδες Τρίτων-Σύνδεσμοι
Στους ιστότοπους www.auradavita.gr  και www.auradavita.com, δύναται να υπάρχουν σύνδεσμοι δικτυακών τόπων τρίτων, που διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης και οι οποίοι δικτυακοί τόποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της επιχείρησηςauradavita.gr , η οποία ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο, για την ασφάλεια, τις πρακτικές προστασίας απορρήτου και εν γένει την λειτουργία αυτών και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους. Αν ο χρήστης αποφασίσει να επισκεφθεί κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω των συνδέσμων που παρατίθενται προς διευκόλυνση, αποδέχεται ότι το πράττει με δική του αποκλειστικά ευθύνη.
 
Συμπληρωματικοί όροι
Αναπόσπαστο και συμπληρωματικό τμήμα των όρων χρήσης αποτελούν και οι πληροφορίες του ιστότοπου στις ενότητες:
Πληροφορίες Αποστολής
Τρόποι και Κόστος Αποστολής
Τρόποι Πληρωμής
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Ασφάλεια Συναλλαγών
Διακοπή Χρήσης 
Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι οι  www.auradavita.gr καιwww.auradavita.com διατηρούν το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψουν με ή χωρίς προειδοποίηση, την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, να αφαιρέσουν ή και να απορρίψουν οποιαδήποτε πληροφορία ή περιεχόμενο στις ιστοσελίδες τους, ή/και να διακόψουν την διάθεση του περιεχομένου τους στους επισκέπτες/χρήστες που πιστεύει ότι δεν έχουν συμμορθωθεί με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης. Τέλος, συμφωνείτε ότι η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη θα φέρει προς εσάς ή τρίτους για τυχόν τερματισμό της πρόσβασης σας στον δικτυακό της τόπο.
Αποζημίωση
Ο επισκέπτης/χρήστης του www.auradavita.gr και www.auradavita.com κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει τους ιστότοπους και την επιχείρηση λόγω παράνομης ή αντισυμβατικής χρήσης. Συνομολογείται ρητά διά της παρούσης, ότι στην περίπτωση που ασκηθεί κατά της δικτυακού μας τόπου και της επιχείρησης οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη/επισκέπτη, αφενός μεν, ο χρήστης/επισκέπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την επιχείρηση στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων).
Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.auradavita.gr  καιwww.auradavita.com, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους,  διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο, από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών  (Ν. 2251/1994)  που ρυθμίζουν θέματα πωλήσεων εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικού εμπορίου. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, άκυρη ή μη εκτελεστή, παύει να ισχύει αυτοδικαίως και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Για την επίλυση οποιαδήποτε διαφοράς ενδέχεται να προκύψει από την χρήση της ιστοσελίδας και από την διενέργεια συναλλαγών σε αυτή, ως αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια του Βόλου.